XFNTRUESTORY.COM

Časová osa vývoje XFN

Chronologicky řazený sled zlomových okamžiků, který bude postupně doplněn o stěžejní informace a fakta. Na konci se můžete seznámit s ekonomickým stavem společností provozujících organizaci XFN.

29/10/2018

XFN oznamuje akci v Brně 16.3.2019

17/11/2018

OKTAGON MMA oznamuje akci v Ostravě ve stejný den, kdy je akce XFN v Brně

27/12/2018

XFN 15: Marpo vs. Rytmus

31/12/2018

XFN poprvé oslovuje Michal Dittrich v právním zastoupení Karla Vémoly

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

11/01/2019

Karel Vémola tvrdí, že nedostal zaplaceno od března 2018

Zajímá Vás jak a kdy byl vyplácen Karel Vémola?

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

22/01/2019

XFN odpovídá na tvrzení Karla Vémoly z 11/01/2019

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

29/01/2019

Vémola odstupuje od smlouvy

Zajímá Vás jak je to se smluvní dokumentací Karla Vémoly?

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

11/02/2019

Přestup Vémoly do OKTAGON MMA

14/02/2019

XFN vyzývá Vémolu a OKTAGON MMA k zamezení protiprávního jednání

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

15/02 – 15/03

Vémola a OKTAGON MMA opakovaně navádí fanoušky, aby vraceli vstupenky a žalovali XFN.

16/03/2019

Souběžné akce XFN a OKTAGON MMA

17/03/2019

XFN vyjednala náhradní zápas na 7.6. “Muradov vs. Kincl”

26/03/2019

XFN nabízí fanouškům vrácení vstupenek na 7.6.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

01/04/2019

Změna jednatele ve společnosti, která má smlouvu na pořádání turnaje 7.6.2019 v pražské O2 aréně na návrh Jana Brčáka. Tým XFN přichází o veškeré pravomoce nad děním turnaje v O2 aréně

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

02/04/2019

Tým XFN vyzývá nového jednatele, aby konal

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

10/4/2019

Je předána veškeré dokumentace a nový jednatel je vyzván k převzetí účetnictví.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

11/4/2019

Nový jednatel rezignuje 11 dní po svém jmenování.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

24/04/2019

Petr Kareš navrhuje jednateli v rezignaci řešení situace

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

26/04/2019

Setkání zástupců O2 arény a nového jednatele Draslara za přítomnosti Petra Kareše. Petr Kareš nabízí převzetí všech povinností vyplývajících s uspořádáním O2 arény a zajištění organizace turnaje. O2 aréna souhlasí. Jan Draslar je proti.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

01/05/2019

Petr Kareš nabízí všem společníků odkup jejich podílu a uhrazení jejich vkladů. Jan Brčák je proti. Josef Juránek souhlasí.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

08/05/2019

Petr Kareš odkupuje od Josefa Juránka 1/3 podíl a svolává valnou hromadu.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

10/05/2019

Valná hromada společnosti. Petr Kareš je navržen do pozice jednatele a Jan Brčák odmítá bez návrhu svého jednatele. Společnost je zcela zablokována.

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

07/06/2019

V tento den se měla konat akce XFN

03/07/2019

Jednatel je vymazán na svůj návrh z OR a firma je bez jednatele

ZAJÍMÁ VÁS VÍC?

Ekonomický stav společností provozujících XFN:

1.4.2019 3.7.2019
Majetek  4 671 060,60 74 574,60
Stav účtu 222 314,00 -803 000,00
Prodané vstupenky 2 703 975,00 -2 214 261,00
Závazky z obchodního styku (splatné) -2 816 818,00 -3 162 418,00
Pohledávky 8 073 256,53 8 436 256,53